OHAL İnceleme Komisyonu’nun kararları açıklandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin kararlarını açıkladı. 7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbelerinin alınması, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağladı. Komisyon bünyesinde 75’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirildi. Tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017’den itibaren karar vermeye başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar 118 bin 415 başvuruyu karara bağladı. Başvuruların 103 bin 365’ini reddeden ve 15 bin 50’sini ise kabul eden komisyonda, 8 bin 343 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece komisyon, karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yaklaşık yüzde 93’ünü sonuçlandırmış oldu. Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı. Öte yandan komisyonda, inceleme ve değerlendirmesi aşamasında 20’den fazla kurum ve kuruluştan gelen 495 bin 10 evrakın tasnifi de yapıldı. Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. OHAL İnceleme Komisyonu nun kararları açıklandı #1 OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor. Başvurucular, “ohalkomisyonu.tccb.gov.tr” internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor. Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, kapsamlı incelemeler sonucunda başvurularla ilgili gerekçeli karar veriyor. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya bunlarla irtibat yönünden yapıyor. Ayrıca yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip ediliyor.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.