Cumhurbaşkanı kararı: Yılda 2 bin yabancıya ücretsiz sağlık hizmeti verilebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’ye gelen yılda en fazla 2 bin yabancı hastaya sağlık hizmeti, ilaçlar, tıbbi cihaz, ortez-protez ve taburcu sonrası kullanacağı ilaçları ücretsiz verilebilecek.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoüğan’ın imzasıyla yayımlanan kararın metni şöyle:

“Kamu Kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4736 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Cumhurbaşkanı kararının ek kısmında ise Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’ye gelen yılda en fazla 2 bin yabancı hastanın tedavi ve tıbbi cihaz-malzeme ihtiyaçlarının 4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. bendinden muaf tutulacağı belirtiliyor.

Kanun ne diyor?

4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. bendi şöyle:

Madde 1 – Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx